Nieuwe Account aanmaken? Winkelwagen   |  Afrekenen  
SHELLAC™
€ 179,50
CND UV-LAMP
CND™ UV-Lamp

VAN 179,50 VOOR 99,- EURO excl. BTW

De welbekende CND™ UV-Lamp is Back!
Grijp nu je kans!


Een krachtige veelzijdige UV-Lamp van CND™ Speciaal ontwikkeld voor het curen van CND™ SHELLAC™ en BRISA™(Lite). Cure 5 vingers tegelijk of verwijder het plateau voor het curen van de teen nagels. Volledig programmeerbaar met 4 verschillende opties en een RESETbutton waarmee de overige branduren worden getoond op het display.


1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'elegantnai_site.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1847' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1847' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]