Nieuwe Account aanmaken? Winkelwagen   |  Afrekenen  
Elegant Nails
€ 0,00
Perfect Color Powder - Intense Pink

Perfect Color Powder - Intense Pink
(Sheer)

Superieure vervormbaarheid en een ruime keus aan kleur en dekking.

WAT HET IS:   (voorheen SolarNail - Ultra Blush)
Geavanceerde styleer poeders met prettige verwerkbaarheid en vergevorderde kleurkeuzes.

WAT HET DOET:
Activeert het kruislinks proces en de uitharding van Retention+®, Radical® en Moxie™ acryl liquids. Creëert sterke, breukbestendige kunstnagels in combinatie met Radical® acryl liquid. Creëert kunstnagels met superieure hechting in combinatie met Retention+® acryl liquid. Creëert kunstnagels met snelle verwerkbaarheid in combinatie met Moxie™ acryl liquid.

WAAROM HET NODIG IS:
Voor het gebruik met Retention+®, Radical® of Moxie™ acrylvloeistoffen.


Beschikbare opties:
inhoud:


1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'elegantnai_site.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1612' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1612' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]